TEMMUZ 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-4287
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 29.06.2022

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 05.07.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,
  • Gündeme Teklif ve Öneriler.

 

GÜNDEM:

  1. Lastik Tekerlekli Ekskavatör Alımı ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi,
  2. Plan Değişikliği İptali (Taşliman Mevkii, Ada:372, "3" Sayılı Parselde Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli, 2021/75 Sayılı Meclis Kararı) Konusunun Görüşülmesi,
  3. Kapanış.

 

Numan SOYER
Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!