MAVİ DENİZ ATIK SU ARITMA BİRLİĞİ

MAVİ DENİZ ATIK SU ARITMA BİRLİĞİ

Çınarcık Teşvikiye ve Kocadere’den gelen evsel atık sular Karpuzdere’de bulunan terfi istasyonunda toplanarak, günlük 25.000 m3 debi ile tesisimize aktarılmaktadır.

42.000 m2 alana kurulu olan Mavi Deniz Atık Su Arıtma Tesisimizde biyolojik arıtma yapılmaktadır.

Tesisimizde bulunan sistemlerin tümü otomatik olup, yetkili personeller tarafından bilgisayar ile kontrol edilmektedir. Tesisimizde 24 saat personel bulunmaktadır ve bakanlık tarafından online izleme kabini ile su kalitesi takip edilmektedir.

Sistem:

  1. Izgaralar, Kum ve Yağ Tutucular
  2.  Dengeleme Havuzu
  3.  Biyolojik Reaktör (Havalandırma Havuzu)
  4.  Çöktürme Havuzu ve Deniz Deşarj Ünitesi
  5.  Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

şeklinde kuruludur.

  1. Giriş Yapısı ve Izgaralar: Evlerden kanallara toplanan sular cazibe ve terfi istasyonları ile tesisin ilk ünitesi olan su giriş yapısı ve ızgaralara dökülür. Burada su içerisindeki katı maddeler (kalan çöpler) ızgaralar yardımı ile atık sudan ayrılarak dışarı (çöp konternırları) alınır. Izgaralar 2 otomatik ve 1 manuel olarak kurulmuştur. Kum ve yağ tutucularda ise atık su içerisinde bulunan kum ve yağ dengeleme havuzu üzerinde bulunan doğrusal sıyırıcı ile sistemden dışarı atılır. Havuz dibinde toplanan kum pompalar yardımı ile çöp konteynırlarına, yağ ise yine yağ pompaları yardımı ile yağ tankına alınarak atık sudan ayrılması sağlanır.
  2. Dengeleme Havuzu: Dengeleme Havuzu atıl suyun miktar ve kirlilik yönünden dengelendiği ve ön arıtımın başladığı havuzdur. Atık sular buradan homojen şekilde havalandırma havuzuna dağıtılır.
  3. Biyolojik Reaktör (Havalandırma Havuzu): Havalandırma havuzunun içerisine Blower yardımıyla hava verilmektedir. Verilen hava havuz tabanına döşenen difizör yardımıyla tüm havuza eşit şekilde dağılır. Böylece atık su içerisindeki mikroorganizmalar gelişerek tüm organik madde ve kirletici unsurları yok eder. Bu işlemin sonunda atık su içerisindeki organik maddeler biyolojik olarak ayrıştırılır. Su buradan çöktürme havuzlarına iletilir.
  4. Çöktürme Havuzu ve Deniz Deşarj Ünitesi: Biyolojik arıtımın yapıldığı havalandırma havuzundan arıtılmış su çöktürme havuzuna aktarılır. Burada su dinlendirilerek mikroorganizma ve katı partiküller (çamur) havuz tabanına çöktürülür. Havuz tabanına çöken çamur pompalar yardımıyla havuzdan alınarak çamur tankına aktarılır. Havuzdan taşan su deniz deşarj ünitesine aktarılarak pompalar yardımı ile denize derin deşarj edilir. (kıyıdan 400 metre uzaklık ve 43 metre derinlikte)
  5. Çamur Susuzlaştırma Ünitesi: Çöktürme havuzu tabanından sıyırıcılarla çamur geri devir ünitesine alınan çamur, pompalar yardımıyla çamur tankına aktarılır. Buradan çamur susuzlaştırma ünitesine alınan çamur bir dizi işlem gördükten sonra sistemden dışarı alınır.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!