ŞUBAT 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : E-99565429-105.02-572
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 26.01.2022

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 01.02.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.
  • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi.
  • Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÜNDEM:

  1. İtfaiye ve Zabıta Fazla Çalışma Ücreti Konusunun Görüşülmesi,
  2. M Plaka Tahsisleri Konusunun Görüşülmesi,
  3. Plan Değişikliğine ait Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi (Aktoprak Mevkii, Ada:554, "1" Sayılı Parsel ve Ada:568, "1,2" Sayılı Parseller),
  4. Plan Değişikliğine ait Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi(Karpuzdere Mevkii, Doğusunda Ada:171, "1" Sayılı Parsel ve Ada:347, "1" Sayılı Parseller)
  5. Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!