NİSAN 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-2139
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 30.03.2022

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 05.04.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,
  • Gündeme Teklif ve Öneriler.

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-2021 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporunun Bilgi Sunumu,

GÜNDEM:

  1. Encümen Üye Seçimleri Konusunun Görüşülmesi,
  2. İhtisas Komisyonları Seçimi Konusunun Görüşülmesi,
  3. 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu Konusunun Görüşülmesi,
  4. 2022 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Yeniden Değerlendirilmesi Konusunun Görüşülmesi,
  5. Çınarcık, Pafta:G22D13B1A, Ada:1648, "7" Sayılı Parsel ve Ada:1649, "3" Sayılı Parselin Bulunduğu Alan İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Konusunun Görüşülmesi,
  6. Kapanış.

 

Mehmet Emin ORİÇLİ Belediye Başkanı V.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!