MART 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-1272
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 23.01.2022

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 01.03.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.
  • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi.
  • Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÜNDEM:

  1. Taşliman Mah., İmbat Sk., No: 8 Çınarcık/Yalova Adresindeki Kio Boutigue Hotel'in İçkili Yerler Bölgesine Alınması Konusunun Görüşülmesi,
  2. Belediyemizde Çalışan ve Emekliliğe Hak Kazanan 6 Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.'den Kredi Kullanılması Konusunun Görüşülmesi,
  3. Belediye Meclisimizin 10.09.2021 tarih "61" Sayılı Meclis Kararı İle Alınan Riskli Yapıların Dönüştürülmesine İlişkin 41 Nolu Plan Notunun Görüşülmesi,
  4. Kapanış.

 

 

Numan SOYER
Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!