KASIM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-6894
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 26.10.2022

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 01.11.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

-Yoklama ve Açılış,

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

-Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,

-Gündeme Teklif ve Öneriler.

GÜNDEM:

  1. 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Konusunun Görüşülmesi,
  2. Birimler Arası Ödenek Aktarımı Konusunun Görüşülmesi,
  3. 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi,
  4. Kapanış.

 

Mehmet Emin ORUÇLİ
Belediye Başkanı V.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!