KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : : E-99565429-105.02-6739
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 27.10.2021

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 02.11.2020 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.
  • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi.
  • Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÜNDEM:

  1. Hibe Otobüs Konusunun Görüşülmesi,
  2. 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağının Görüşülmesi,
  3. Birimler Arası Ödenek Aktarımı,
  4. 2022 Yılı Gelir-Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi,
  5. Kapanış.

 

 

 

 

Numan SOYER

Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!