HUKUK BİRİMİ

Hukuk Birimimiz; prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

  • Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, kanunlar, tüzükler ile yönetmeliklere göre belediye başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmektedir.
  • Belediye başkanı adına tüm yargı mercilerinde, belediye tüzel kişiliğini temsil etmektedir.
  • Açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktadır.
  • Belediye başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu tespit etmektedir.
  • Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.
  • Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini ekibi ile birlikte sağlamaktadır..

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!