EYLÜL 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-5659
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 31.08.2022

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 06.09.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

-Yoklama ve Açılış,

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

-Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,

-Gündeme Teklif ve Öneriler.

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-Meclis Üyeleri Değişikliği Hakkında Bilgi Sunumu,

GÜNDEM:

  1. Meclis 2. Başkan Vekili Seçiminin Yapılması Konusunun Görüşülmesi,
  2. İmar Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması Konusunun Görüşülmesi,
  3. İmar Planı Revizyonu (İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave Ve Revizyonu)Konusunun Görüşülmesi,
  4. Arsa Satışı İçin Yetki Verilmesi (Taşlısırt Mevkii, Ada:617, "2" Sayılı Parsel) Konusunun Görüşülmesi,
  5. Kapanış.

 

Numan SOYER Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!