EKİM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-6304
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 28.09.2022

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 04.10.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

-Yoklama ve Açılış,

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

-Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,

-Gündeme Teklif ve Öneriler.

GÜNDEM:

  1. Teşkilat Şeması Değişikliği Konusunun Görüşülmesi,
  2. İmar Planı Revizyonu Konusunda 28.09.2022 Tarihli Komisyon Kararı Konusunun Görüşülmesi, (İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave Ve Revizyonu),
  3. Kapanış.

 

Numan SOYER

Belediye Başkanı

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!