EKİM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : E-99565429-105.02-6054
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 29.09.2021

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 05.10.2021 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Saygı Duruşu
  3. İstiklal Marşı
  4. Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,
  5. Gündeme Teklif ve Öneriler.

 

   GÜNDEM:

  1. Belediyemizde çalışan ve emekliliğe hak kazanan 5 personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanması konusunun görüşülmesi,
  2. Kapanış.

 

Numan SOYER

Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!