ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2021 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 02.02.2021 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.02.2021 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) Hibe edilen araçların haczedilememesi konusunun görüşülmesi
2) Yangın tehlikesine maruz sahaların tespiti konusunun görüşülmesi.
3) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri yönetmeliğinin kullanımı konusunun görüşülmesi.
4) Fazla çalışma saat ücreti konusunun görüşülmesi.
5) 77 ABE 168 plakalı arasöz konusunun görüşülmesi.
6) Çınarcık Belediye Başkanlığı ve Bağlı Müdürlükleri/Birimleri Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği konusunun görüşülmesi.
7) Baz istasyonları tahsis sözleşmeleri için yetki verilmesi  konusunun  görüşülmesi.
8) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!