ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2021 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 05.01.2021 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 05.01.2021 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) Meclis Toplantı Günleri, Saatleri ve Tatil Ayının belirlenme konusunun görüşülmesi
2) Meclis ve Komisyon Huzur Haklarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3) Denetim Komisyonunun Oluşturulması konusunun görüşülmesi.
4) Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin konusunun görüşülmesi.
5) İhtisas Komisyonlarının görüşülmesi.
6) Kadro İptal ve İhdası konusunun görüşülmesi.
7) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin görüşülmesi.
8) Müdür Kadrolarının İptal ve İhdas konusunun görüşülmesi
9) Hibe Alınan 77 AAR 210 ve 77 ABC 942 Plakalı Araçların (T) Cetveline İşlenmesi konusunun görüşülmesi
10) Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi konusunun görüşülmesi
11) Sokak İsim Değişikliği konusunun görüşülmesi
12) (Köyiçi Mevkii,Pafta:G22D13A2B-G22D13A2C),Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların konusunun görüşülmesi
13) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!