ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2021 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2021 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 06.04.2021 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 06.04.2021 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler


MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :
*) Denetim Komisyon Raporunun bilgi sunumu


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) Meclis Başkan Vekilleri ve Meclis Katip Üye Seçimleri  konusunun görüşülmesi
2) Encümen Üye Seçimleri  konusunun görüşülmesi.
3) İhtisas Komisyonları Seçimi  konusunun görüşülmesi.
4) 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu  konusunun görüşülmesi.
5) Kanalizasyon İşi İçin Borçlanma  konusunun görüşülmesi.
6) Kamu Yararı (Turyol)  konusunun görüşülmesi.
7) İmar Planı Değişikliği Talebi (Pafta:G22D12B2D, Ada:290, "93,94,100,105" Sayılı Parseller)  konusunun görüşülmesi.
8) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!