ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2021 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarihli, 868613 sayılı yazısı ve Yalova Valiliği - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarihli, 870908 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 17.05.2021 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) 2020 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi
2) Yetki Verilmesi (İlçemizde Meydana Gelen Heyelan Bölgeleri İle İlgili Yapılacak Çalışma İçin)  konusunun görüşülmesi.
3) Kadro İptal ve İhdas (3. Derece Zabıta Müdürlüğü Kadrosunun İptal Edilip 1. Derece Zabıta Müdürlüğü Kadrosunun İhdas Edilmesi)  konusunun görüşülmesi.
4) Çınarcık, Çalıca, Petkoçeşmesi Mevkii, 261 Ada, 2 Parselde Bulunan Çınarcık Belediye Başkanlığı'na Ait 128,61 m2'lik Hisse Satışı  konusunun görüşülmesi.
5) Sokak İsim Değişikliği (Yeni PTT Sokak)  konusunun görüşülmesi.
6) Sokak İsim Değişikliği (803. Sokak)  konusunun görüşülmesi.
7) Sokak İsim Değişikliği (691. Sokak)  konusunun görüşülmesi.
8) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!