ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2021 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2021 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 02.03.2021 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.03.2021 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) Yalova ili Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği (Çöp Döküm Sahası) inşaatı işinde kullanılacak kredi konusunun görüşülmesi
2) Şehir içi bisiklet yolları  konusunun görüşülmesi.
3) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!