ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 03.11.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 03.11.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1) 2021 Yılı Gelir-Ücret Tarifesi konusunun görüşülmesi
2) 2021 Mali Yılı Bütçe Taslağının görüşülmesi.
3) Plan Değişikliği Talebi ( Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, Pafta:G22D14A1D, Ada: 277, Parsel: 1) konusunun görüşülmesi.
4) Plan Değişikliği Talebi (Çınarcık, Köyiçi Mevkii, Pafta: G22D13A2B-G22D13A2C,250,386,456,457,458,610 Sayılı Adalar) konusunun görüşülmesi.
5) Plan Değişikliği Talebi (Çınarcık, Çamlık Mevkii, Ada: 114, Parsel: 1 ve Ada:522, Parsel: 39) konusunun görüşülmesi.
6) Kadro İptal ve İhdası konusunun görüşülmesi.
7) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı konusunun görüşülmesi.
8)  Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!