ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı 3. Olağanüstü Meclis Toplantısını, 15.11.2019 Cuma günü saat 15:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 15.11.2019 Salı günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Hibe Araç Konusunun Görüşülmesi,
2) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!