ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısını, 25.06.2019 Salı günü saat 18:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 25.06.2019 Salı günü saat 18:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Teklifi,
2) Maliye Bakanlığı İle Aramızda Sürmekte Olan Dava Konusu Yer İçin Yetki Verilmesi,
3) Ücretli Otopark Uygulaması,
4) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!