ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısını, 03.07.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 17.07.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
2) Servis Araçları ve Şehir İçi Minibüs Tarifesinin Görüşülmesi
3) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!