ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısını, 02.07.2019 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.07.2019 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Gündem Teklif ve Önerileri

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Plan Değişikliği Talebi (Pafta:G22D13A1B) konusunun görüşülmesi
2) İlave imar Planı Talebi konusunun görüşülmesi, (Çalıca Köyü , İncirli Pınar Mevkii, Pafta:G22D14A1D Parsel:5 ve Pafta:G22D13B3B Parsel:60)
3) 2019 yılı Ücret Taifesi Değişiklik Talebi konusunun görüşülmesi 
4) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!