ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 07.07.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 07.07.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Encümen üye seçimleri konusunun görüşülmesi,
2-İhtisas komisyonları seçimi konusunun görüşülmesi,
3-Meclis tatilinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi,
4-2019 yılı kesin hesabı konusunun görüşülmesi,
5-2019 yılı idare faaliyet raporu konusunun görüşülmesi,
6-Yalova Belediyesinin araç talebi konusunun görüşülmesi,
7-Koru Sahil Yürüyüş Yolu Projesi konusunun görüşülmesi,
8-Plan değişikliği talebi (396 Ada "8,9,11" sayılı parseller) konusunun görüşülmesi,
9-Çınarcık Hanımelleri Kooperatifi ile ortaklıktan ayrılma konusunun görüşülmesi,
10-Norm Kadro ihdasların konusunun görüşülmesi,
11-Belediye teşkilat (Organizasyon) şeması konusunun görüşülmesi
12-Kapanış 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!