ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 04.02.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 04.02.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-İtfaiye ve Zabıta Amirliği'nin fazla çalışma saat ücretinin görüşülmesi
2-Basılı evrak ücret tarifesinin  görüşülmesi,
3-Satış ve Satış Komisyonu görevlendirmei,
4-İmar Plan Değişikliği Talebi (Çınarcık Çalıca Köyü, Taşlık Mevkii pafta:G22D13B2C ada:212 parsel:4) görüşülmesi,
5-İmar Plan Değişikliği Talebi (Çınarcık Çamlık Mevkii pafta:G22D13B1B ada:516 parsel:2) görüşülmesi,
6-Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!