ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısını, 05.02.2019 Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 05.02.2019 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Arsa Satışı (Pafta:G22D13A2D, Ada:3001, Parsel No:13),
2) İtfaiye ve Zabıta Amirliği fazla çalışma saat ücreti
3) Şehir içi toplu taşıma
4) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!