ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısını, 06.02.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 06.02.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz. 
 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Sosyal Denge Tazminatı,
2) Fazla Çalışma Saat Ücretlerinin Belirlenmesi,
3) Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
4) Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma ve Usul ve Esasları Yönetmeliği,
5) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,
6) 2018 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinde Değişiklik Talebi,
7) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!