ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 07.01.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 07.01.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Meclis Toplantı gün ve saatlerinin görüşülmesi
2-Meclis ve Komisyon huzur haklarının görüşülmesi,
3-Denetim Komisyonunun oluşturulması,
4-Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi,
5-Tam Zamanlı Sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
6-Otopark Yönetmeliği konusunun görüşülmesi,
7-Şirket Konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi,
8-Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!