ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısını, 02.01.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.01.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.
 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Meclis Toplantı Gün ve Saatlerinin Belirlenmesi,
2) Meclis ve Komisyon Huzur Haklarının Belirlenmesi,
3) Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi,
4) Dolu Kadro Değişikliği,
5) Belediye Organizasyon(Teşkilat) Şeması,
6) Sözleşmeli Personellerin Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesi,
7) Denetim Komisyonun Oluşturulması,
8) Su Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması,
9) İmar Plan Değişikliği Talebi,
10) (05.12.2017 Tarihli Meclis Toplantıda 2017/72 sayılı Meclis Kararı ile) Meclis Trafik Komisyon Raporunun Görüşülmesi,
11) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!