ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısını, 10.04.2019 Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 10.04.2019 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Gündem Teklif ve Önerileri

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Meclis Başkan Vekilleri ve Meclis Katip Üye seçimleri konusunun görüşülmesi,
2) Encümen Üye seçimleri konusunun görüşülmesi,
3) İhtisas Komisyonları seçimi konusunun görüşülmesi,
4) 2018 yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
5) Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
6) Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
7) Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
8) Yalova İli Turizm Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
9) Yeşil Körfez Su Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
10) Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
11) Tarihi Kentler Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
12) Marmara Belediyeler Birliği Üye seçimi konusunun görüşülmesi,
13) Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği konusunun görüşülmesi,
14) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!