ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısını, 07.05.2019 Salı günü 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 07.05.2019 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Gündem Teklif ve Önerileri

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) 2018 Yılı Kesin Hesap Konusunun Görüşülmesi,
2) SODEM Üyelikten Ayrılma Konusunun Görüşülmesi,
3) EMARCEB Üyelikten Ayrılma Konusunun Görüşülmesi,
4) İşçi Kadrosunda İptal ve İhdas Konusunun Görüşülmesi,
5) Memur Unvan Kadrolarında İptal ve İhdas Konusunun Görüşülmesi,
6) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı Konusunun Görüşülmesi,
7) Sosyal Denge Tazminatı İçin Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi,
8) Çınarcık Belediyesi Personel Ltd. Şti.'ne Yetkili Ataması Konusunun Görüşülmesi,
9) Belediyemiz Üye Birlikleri İle Protokol Yapma Yetkisi Konusunun Görüşülmesi,
10) Borçlanma Konusunun Görüşülmesi,
11) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!