ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısını, 08.05.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantı 08.05.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

 

 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) 2017 yılı Kesin Hesabı
2) İmar Komisyon Raporu Hk. (Çınarcık Kayalıbağ Mevkii, pafta:G22D13A1B, parsel:305)
3) İmar Komisyon Raporu Hk. (Çınarcık Çalıca Köyü, pafta:G22D13B2C, ada:204, parsel:7 ve ada:205, parsel:1)
4) Gelir Getirici Proje (Baz İstasyonları Hk.)
5) 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde Değişiklik,
6) Borçlanma
7) Kardeş Şehir Protokolü
8) Çocuk Parkına İsim Verilmesi
9) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!