ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 03.03.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 03.03.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Otopark Yönetmeliği Komisyon raporunun görüşülmesi,
2-Plan Değişikliği Talebi (Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parseller) konusunun görüşülmesi,
3-İlan ve Reklam Yönetmeliği konusunun görüşülmesi,
4-Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!