ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısını, 06.03.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 06.03.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.
 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Pafta:G22D13A1B "305" Sayılı Parsel'de İmar Planı Değişikliği talebi,
2) Çalıca Köyü , Pafta:G22D13B2C, Ada:204 "7" Sayılı Parsel ile Ada:205 "1" Sayılı Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Değişikliği Talebi,
3) 408. Sokağa Cadde İsmi Verilmesi Talebi,
4) Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!