ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısını, 06.11.2018 Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 06.11.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) 2019 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi
2) 2019 yılı Gelir -Ücret Tarifesinin görüşülmesi
3) Otopark Yönetmeliği'ne göre bölge otopark yerlerinin belirlenmesi konulu İmar Komisyonu kararının görüşülmesi
4) Tahsisi yapılacak olan Hasta Nakil Ambulansı hibesinin görüşülmesi
5) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!