ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 01.09.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 01.09.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Çınarcık Belediyesi teşkilat şemasında değişiklik talebi konusunun  görüşülmesi,
2-İçkili yer bölge talebi konusunun  görüşülmesi,
3-Kapanış 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!