ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısını, 04.09.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 04.09.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.
 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Denetçi Raporu
2) Şehir İçi Toplu Taşıma
3) Şehir İçi  Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
4) Belediyemizin Yeşil Körfez Su Birliğ'ne olan Borcuna Karşılık Taşınmaz Devri
5) Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na olan Borcuna Karşılık Taşınmaz Devri
6) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!