ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2017 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2017 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısını, 05.09.2017 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 05.09.2017 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) 2017 Yılı Ticari Taksi Hat Ücret Tarifesi
2) Bütçe Kodları Arasında Aktarım
3) Kapanış 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!