ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 03.09.2019 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 03.09.2019 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Gündem Teklif ve Önerileri

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Hasta Nakil Ambulansı talebi konusunun görüşülmesi
2) 05.07.2019 tarih ve 2019/56 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi
3) Şehir içi yollarda bisiklet yolu konusunun görüşülmesi
4) Karpuzdere Mevkii ada:396,"8,9,11" sayılı parsellerin İmar Planında Turizm Tesisi Alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesi
5) Bisiklet Yolu Projesinin ilk imar revizyon palanına işlenmesi konusunun görüşülmesi
6)Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!