ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 06.10.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 06.10.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-İtfaiye hizmetleri için Yalova Belediye Başkanlığı ile Başkanlığımız arasında protokol yapılması talebi konusunun görüşülmesi
2-Öğrenci servislerinden güzergah izin belge ücretlerinin alınmaması talebi konusunun  görüşülmesi,
3-Kapanış 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!