ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2018 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2018 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısını, 02.10.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.10.2018 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik talebinin görüşülmesi
2) Yol boyu ticaret talebi konusunun görüşülmesi
3) Denetçi raporuna istinaden, Çınarcık İmar Planı Revizyonu (PAfta:G22D13A1B, plan notlarından 9. maddenin değişikliği ile ilgili plan tadilatı) talebinin görüşülmesi
4) İçkili yerler bölgesi tespiti ile ilgili konunun görüşülmesi
5) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!