ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2019 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 01.10.2019 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 01.10.2019 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
4) Gündem Teklif ve Önerileri

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Borçlanma konusunun görüşülmesi
2) Spor Kulübüne nkdi yardım konusunun görüşülmesi 
3) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!