ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2017 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2017 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısını, 05.12.2017 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda  yazılı gündemi  görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 05.12.2017 Salı günü saat 14:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.
 

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
1) Şehir İçi Toplu Taşıma Araç Sayısı ve Güzergahlarının Belirlenmesi
2) Yönetmelik İptali 
3) Kapanış

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!