ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2020 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 04.08.2020 Salı günü saat 14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 04.08.2020 Salı günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardım talebi konusunun  görüşülmesi,
2-Kadro iptal ve ihdas konusunun  görüşülmesi,
3-Pazar yeri tahsis ücretleri konusunun görüşülmesi,
4-Kapanış 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!