ARALIK 2022 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  E-99565429-105.02-7664
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 30.11.2022

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2022 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 06.12.2022 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

-Yoklama ve Açılış,

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

-Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi,

-Gündeme Teklif ve Öneriler.

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde Yeniden Değerleme Oranı İle Belirlenen Harçların Sunumu.

GÜNDEM:

  1. İşyerlerinin Geçici Tahsisi (İlçe Çınarcık Jandarma Komutanlığı'na 10, 11, 12 ve 15 Nolu İşyerlerinin 2 (iki) Yıl Bedelsiz Tahsisi) Konusunun Görüşülmesi,
  2. Atm Tahsis Ücretinin 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesine Eklenmesi Konusunun Görüşülmesi,
  3. Makedonya Üsküp Kutlama Daveti Konusunun Görüşülmesi,
  4. Kadro İptal ve İhdası Konusunun Görüşülmesi,
  5. Yol Boyu Ticaret Talebi (Karpuzdere Mevkii, Ada:281, "3" Sayılı Parsel) Konusunun Görüşülmesi,
  6. Kapanış.

 

Numan SOYER
Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!