ARALIK 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : : E-99565429-105.02-7559
Konu: Meclis Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 01.12.2021

 

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını, 07.12.2021 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 • Yoklama ve Açılış,
 • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.
 • Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi.
 • Bilgi, Teklif ve Öneriler

GÜNDEM:

 1. Park İsmi Verilmesi ( Harmanlar Mah.Ada:3001, 8 No' lu Parselin Güney Cephesinde bulunan 233.Sokak ve Ergüven 1 Sokak arasında kalan Park) Konusunun Görüşülmesi,
 2. Ek Bütçe Konusunun(Spor Toto Teşkilat Başkanlığından Gelen Reklam Gelirinin İlgili Birimlere Aktarılması) Görüşülmesi,
 3. Yol Boyu Ticaret Talebi (472 Ada, 6 Sayılı Parselin Kuzey Cephesinde Bulunan Poyraz Caddesi ) Konusunun Görüşülmesi,
 4. Plan Değişikliği (Aktoprak Mevkii, 701 Ada, 1 Parsel) Konusunun Görüşülmesi,
 5. Belediyemize Ait Ekonomik Ömrünü Tamamlamış 6 Adet Araca Çekme Belgesi Düzenlenmesi ve Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Satılması Konusunun Görüşülmesi,
 6. Teşkilat Şemasında Değişiklik (Evlendirme Memurluğu ve Numarataj Biriminin Zabıta Müdürlüğüne Bağlanması) Konusunun Görüşülmesi,
 7. Kapanış.

 

 

 

Numan SOYER

Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!