2022 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : E-99565429-105.02-5183
Konu: 2022 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Gündemi

10.08.2022

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2022 Yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısını, 16/08/2022 Salı günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.

 

GÜNDEM:

  1. Hasanbaba B Tipi Mesire Alanında Sosyal ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Yap İşlet Devret Modeli İçin Yetki Talebi Konusunun Görüşülmesi,
  2. Belediye Başkanlığımız ve Bağlı Müdürlüklerimize Ek Ödenek Talebi Konusunun Görüşülmesi,
  3. 1 Adet İş Makinesi (Kazıcı Yükleyici Kepçe) Alımı İçin İller Bankası A.Ş.'den Borçlanma Talebi Konusunun Görüşülmesi,
  4. Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.'den Borçlanma Talebi Konusunun Görüşülmesi,
  5. Kapanış.

 

Numan SOYER
Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!