2021 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : E-99565429-105.02-4433
Konu: Meclis Gündemi

29.07.2021

İ L A N

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2021 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 04.08.2021 Çarşamba günü saat 14:00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

  • Yoklama ve Açılış,
  • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı.

 

GÜNDEM:

  1. Ek Bütçe Talebi Konusunun Görüşülmesi,
  2. Belediyemize Ait Mastaş Kepçenin Satışı ve Yerine Yeni Kepçe Alınma Konusunun Görüşülmesi,
  3. Kapanış.

 

Numan SOYER
Belediye Başkanı

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!