2020 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2020 Yılı 2.Olağanüstü Meclis Toplantısını, 10.06.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır

İlk toplantı 10.06.2020 ÇArşamba  günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Koronavirüs (COVİD-19) kapsamında İller Bankası A.Ş. tarafından yerel yönetimlere verilen destekten faydalanabilmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, 
2-Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!