2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2020 Yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısını, 13/03/2020 Cuma günü saat 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek olup ; belirtilen gün ve saatte aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 13.03.2020 Cuma günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederiz.

MECLİS GÜNDEMİ BAŞLANGICI :
1) Yoklama ve Açılış
2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3) Bir Önceki Toplantı Karar Özetlerinin Görüşülmesi
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :

1-Sözleşmeli personel disiplin yönetmeliği konusunun görüşülmesi,
2-Ay deresi ıslah çalışmalarının başlatılabilmesi için , protokol yapmaya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, 
3-Çın.Bel. Tur. A.Ş'ne aynı sermaye devri konusunun görüşülmesi,
4-Kapanış.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!