T.C. ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU ABONE EVRAKLARI

SU ABONESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Tapu Fotokopisi
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Deprem Sigorta Poliçesi  (DASK)
  4. İskan Belgesi Fotokopisi
  5. Su Sayacının markası ve modeli

SU ABONE DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1.  Tapu Fotokopisi
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Deprem Sigorta Poliçesi  (DASK)
  4. Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopis

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!