İLÇEMİZ, ÇINARCIK, AKTOPRAK MEVKİİ, 384 ADA “1,2,3,4” PARSELLERDE 18. MADDE UYGULAMASI

İlçemiz, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, pafta:G22D13A2B, ada:384, “1,2,3” sayılı parsellerde ve pafta:G22D13A2C, ada:384, “4” sayılı parselde, 11.05.2023 tarihli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı tarafından onanıp kesinleşen Çınarcık Revizyon Uygulama İmar Planına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon Planı, Özet Dağıtım Cetveli, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, imar parselleri yüzölçümü ve maliklerini gösterir Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanması, uygulamaya giren taşınmazların tapu kayıtlarına “İmar düzenlemesine alınmıştır.” şerhinin konması ve askı ilanına çıkarılmasına 06.11.2023 tarih, 2023/220 sayılı Encümen Kararı ile karar verilmiştir.

           Söz konusu uygulama, 08/11/2023 Çarşamba günü saat 13.00’dan itibaren, Belediyemiz’ de 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKI TUTANAĞI ENCÜMEN KARARI PARSELASYON PLANI

08.11.2023 10:06

Tüm Duyurular İçin Tıklayın

90 DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Son Eklenen Haberler

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir!